Amrita By Heart

Години наред женската ми същност оставаше в сянка. Встрани от мен. Като непознат, с когото още не си съвсем сигурен искаш ли да контактуваш. Страхувах се и не знаех нищо за нея, избягвах я...

Преди около седем години реших, че е дошъл моментът, да се запознаем, да я изследвам и да се потопя в гънките й. Все пак това е основата, върху която стъпва цялото ми същество.

Много неща се промениха оттогава насам. Много открития и откровения преживях. Много болка и мъка изпитах. Но с всеки ден се доближавам все повече до нея и себе си. Все повече я разбирам и приемам. Респективно – все повече се свързвам с центъра, ядрото си и осъзнавам коя съм и какво искам. Все по-лесно ми става да приемам „странностите” и „недъзите” на останалите, защото познавам много по-добре собствените си и всъщност знам, че те са нещо хубаво. Онези елементи, които ме правят Амрита, а не някой друг. Това завръщане към мен ми даде да разбера, че притежавам всичко необходимо за един красив живот. Нужно е единствено да си позволя да се случи и разгърне. И че не е необходимо да се променям, необходимо е да се приемам. С целия комплект „положителни” и „отрицателни” страни. Защото те са неутрални и могат да служат за всякакви цели. От мен зависи за какво и как ще ги ползвам и каква ще е нагласата ми към тях. Изборът на подход към мен, ще е същият и към останалите.

Тази серия свещи бе вдъхновена от серия бродерии, които създадох в името на Жената в мен. С тях отдавам своето уважение и признателност на природата ми в най-чисти й вид и това, че ме е създала точно такава, каквато съм.

За да ми напомня, че всичко винаги започва отвътре. За да ми напомня, че неслучайно Жената е Ин...

Разтопете се в себе си...

FertilityFertility

Жената като пространство, като животворен извор, като плодородна почва... Място, на което да се зароди и развие Живот. Топлата и ласкава утроба на собственото ни сътворение.

BloomBloom

Жената като Пролет. Като събуждане и прераждане. Като възможност за израстване, разцъфване и развитие.

PurityPurity

Жената като чистота: в отношенията към себе си и другите. Като откритост, искреност и неподправеност.

CareCare

Жената като грижа. Като познаване на собствените нужди и особености и подхождане към тях с уважение и зачитане.

PeacefulPeaceful

Жената като хармония. Като вътрешен мир и приемане на себе си и света.

MomentsMoments

Жената като моменти на притихване. Като мигове на безвремие и разтваряне в себе си.

UnityUnity

Жената като многоликост. Като свързване и приемане на различните аспекти, нюанси и роли, правещи я уникална и единствена по рода си.

PleasurePleasure

Жената като удоволствие. Като чиста и неподправена радост от живота и цялата му палитра на емоции и случки.

PassionPassion

Жената като страст. Като пламтящо сърце, вливащо живот във вените и дните.

DreamDream

Жената като мечтател. Като творец, създаващ нови светове и реалности.